امیرحسین آرمان منو تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست
 که از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست
#کرمانشاه
#سرپل_ذهاب 
#کمکهای_مردمی class=
منو تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست که از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست #کرمانشاه #سرپل_ذهاب #کمکهای_مردمیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران