مریم کاویانی .
كي ميشود و در كدام سياره قرار است ، واژه جنگ ، خشونت از سرنوشتها پاك شود و همه در آرامش و رضايت منطقي در جهان به تكامل برسند؟!
كاش ميشد دنيا را براي مدتي فريز كرد🍂#دلنوشته class=
. كي ميشود و در كدام سياره قرار است ، واژه جنگ ، خشونت از سرنوشتها پاك شود و همه در آرامش و رضايت منطقي در جهان به تكامل برسند؟! كاش ميشد دنيا را براي مدتي فريز كرد🍂#دلنوشتهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران