فاطيما بهارمست .
تمام تلاشمان از امروز باز ماندن مسیری ست که در آن بیشترین توان حرف زدن را داریم

ما اجرای #توارد را از سر میگیریم و رسالت ِ تئاتر این است . [توارد ]
.
ساعت شش 
سالن کوچک #مولوی

تهیه بلیط از تیوال
.
#تئاتر #مولوى #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيم class=
. تمام تلاشمان از امروز باز ماندن مسیری ست که در آن بیشترین توان حرف زدن را داریم ما اجرای #توارد را از سر میگیریم و رسالت ِ تئاتر این است . [توارد ] . ساعت شش سالن کوچک #مولوی تهیه بلیط از تیوال . #تئاتر #مولوى #با_گوشى_خاموش_تئاتر_ببينيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران