پژمان جمشیدی راه هاي ارتباطمان را مدت هاست خاك گرفته
ما از هم دورمانده ايم
فراموش كرديم زير همين آسماني كه حالا از غم و درد و گرد و غبار ، سخت گرفته است ، روزي همه عاشق هم بوديم.
#پژمان
#با هم و با مردم مهربان باشيم
#مردم #درددارد class=
راه هاي ارتباطمان را مدت هاست خاك گرفته ما از هم دورمانده ايم فراموش كرديم زير همين آسماني كه حالا از غم و درد و گرد و غبار ، سخت گرفته است ، روزي همه عاشق هم بوديم. #پژمان #با هم و با مردم مهربان باشيم #مردم #دردداردثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران