مریم کاویانی .
ما بدون ياري خداوند هيچيم ، و بدون تلاش و بينش ،خداوند را هم نخواهيم داشت... دوستان روح و تنتان سلامت🙏🏻 class=
. ما بدون ياري خداوند هيچيم ، و بدون تلاش و بينش ،خداوند را هم نخواهيم داشت... دوستان روح و تنتان سلامت🙏🏻ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران