مهراب قاسم خانی تلگرام و اينستاگرام به دليل آلودگى هوا تا اطلاع ثانوى مسدود ميباشند
پ.ن: جاده هم بدجورى لغزنده است class=
تلگرام و اينستاگرام به دليل آلودگى هوا تا اطلاع ثانوى مسدود ميباشند پ.ن: جاده هم بدجورى لغزنده استثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران