رز رضوی سلام عزيزانم اميدوارم تا به اين ساعت از روز اوقات خوشي رو به سر كرده باشين ... اين پرنده خوشگل الان سه روزه كه با نوك زدناش به شيشه بيدارم ميكنه ... براش دونه ميريزم نمي خوره نون خشك  ميريزم نمي خوره ... به نظر شماها غذا چي بايد بهش بدم ؟؟؟ class=
سلام عزيزانم اميدوارم تا به اين ساعت از روز اوقات خوشي رو به سر كرده باشين ... اين پرنده خوشگل الان سه روزه كه با نوك زدناش به شيشه بيدارم ميكنه ... براش دونه ميريزم نمي خوره نون خشك ميريزم نمي خوره ... به نظر شماها غذا چي بايد بهش بدم ؟؟؟ثبت دیدگاه شما