عباس غزالی .
زندگی هرگز کهنه نمی‌شود
این ذهن است که قدیمی می‌شود
و چون تو از دریچه ذهن به دنیا نگاه میکنی
تازگی زندگی را حس نمی‌کنی
برای اتصال به آگاهی برتر
باید در لحظه زندگی کنی
بدون قضاوت...
#عباس_غزالي 
#زندگي#حس#سفر#ذهن#دنيا#قضاوت
#تازگي#روزنه#اميد#طبيعت#عشق#صفا class=
. زندگی هرگز کهنه نمی‌شود این ذهن است که قدیمی می‌شود و چون تو از دریچه ذهن به دنیا نگاه میکنی تازگی زندگی را حس نمی‌کنی برای اتصال به آگاهی برتر باید در لحظه زندگی کنی بدون قضاوت... #عباس_غزالي #زندگي#حس#سفر#ذهن#دنيا#قضاوت #تازگي#روزنه#اميد#طبيعت#عشق#صفاثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران