کیهان کلهر ‌
‌لطفا افرادی که در روز جشن از عکاس محترم،
جناب آقای شیرمحمدی شماره عکس خود را دریافت کرده‌اند،
در صورت تمایل، شماره را به تلگرام
 09012817488 
ارسال کنند و ظرف ۲۴ ساعت آینده عکس خود را از طریق تلگرام دریافت نمایند.
با سپاس
عکس از: آقای فؤاد اشتری class=
‌ ‌لطفا افرادی که در روز جشن از عکاس محترم، جناب آقای شیرمحمدی شماره عکس خود را دریافت کرده‌اند، در صورت تمایل، شماره را به تلگرام 09012817488 ارسال کنند و ظرف ۲۴ ساعت آینده عکس خود را از طریق تلگرام دریافت نمایند. با سپاس عکس از: آقای فؤاد اشتریثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران