تهمینه میلانی به عنوان دستياركارگردان ، به اتفاق اقاي مسعودكيميايي ( كارگردان )و اقاي عليرضا زرين دست ( مدير فيلمبرداري )  سر صحنه فیلم توقیف شدهٔ خط قرمز(۱۳۶۰)
فیلم نامه " خط قرمز " براساس فیلمنامه " شب سمور " نوشته ي اقاي بهرام بیضایی توسط اقاي  مسعود كيميايي نگارش وساخته شد.

اولين  تجربه ي حرفه اي من در ٢٠ سالگي كه دانشجوي معماري بودم . class=
به عنوان دستياركارگردان ، به اتفاق اقاي مسعودكيميايي ( كارگردان )و اقاي عليرضا زرين دست ( مدير فيلمبرداري ) سر صحنه فیلم توقیف شدهٔ خط قرمز(۱۳۶۰) فیلم نامه " خط قرمز " براساس فیلمنامه " شب سمور " نوشته ي اقاي بهرام بیضایی توسط اقاي مسعود كيميايي نگارش وساخته شد. اولين تجربه ي حرفه اي من در ٢٠ سالگي كه دانشجوي معماري بودم .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران