مهراب قاسم خانی پروسه اسباب كشى هميشه واسه من از يكى دو ماه زود تر شروع ميشه. از بس كه آت و آشغال دارم. الان چهار روزه دارم فيلمام رو مرتب ميكنم و كارتن ميكنم. تا اينجا هزار و سيصد تاشون رو هم بخشيدم. هنوزم خيلى مونده... اين وسط يه ساعت يه بار ميفهمم بعضى فيلمام نيست... چرا كتاب و فيلم رو كه ميگيرن پس نميدن؟... چرا فيلمام رو پس نميدين نامردا؟ 😡😡😡 پ.ن اول: اين تصوير باحال رو هم كياوش جان چاليان طراحى كرده كه همينجا باهاش آشنا شدم ❤️🌹
پ.ن دوم: من فيلمامو ميخوااااااام 😭😭😭 class=
پروسه اسباب كشى هميشه واسه من از يكى دو ماه زود تر شروع ميشه. از بس كه آت و آشغال دارم. الان چهار روزه دارم فيلمام رو مرتب ميكنم و كارتن ميكنم. تا اينجا هزار و سيصد تاشون رو هم بخشيدم. هنوزم خيلى مونده... اين وسط يه ساعت يه بار ميفهمم بعضى فيلمام نيست... چرا كتاب و فيلم رو كه ميگيرن پس نميدن؟... چرا فيلمام رو پس نميدين نامردا؟ 😡😡😡 پ.ن اول: اين تصوير باحال رو هم كياوش جان چاليان طراحى كرده كه همينجا باهاش آشنا شدم ❤️🌹 پ.ن دوم: من فيلمامو ميخوااااااام 😭😭😭ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران