پیمان معادی Human nature is like water and It always takes the shape of its container  ذات و طبيعت انسان مانند اب است و هميشه به شكل ظرف خود در مى ايد class=
Human nature is like water and It always takes the shape of its container ذات و طبيعت انسان مانند اب است و هميشه به شكل ظرف خود در مى ايدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران