فریدون آسرایی گذشته ها يادش به خير 
كاش ميشد به قديما برگشت و يه بار ديگه اونو تجربه كرد 
اون روزا همه چيزش بهتر بود class=
گذشته ها يادش به خير كاش ميشد به قديما برگشت و يه بار ديگه اونو تجربه كرد اون روزا همه چيزش بهتر بودثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران