تهمینه میلانی تخريب سنگ قبر !
عده‌ای از اشخاص ناشناس سنگ قبر مدیا کاشیگر در قطعه‌ نام‌آوران بهشت زهرا را تخریب کردند. تخریب سنگ قبر این نویسنده و مترجم فقید ایرانی بخشی از تخریب زنجیره‌ای مزار نویسندگان، شاعران ایرانی در گورستان‌هاست. تاکنون معلوم نشده تخریب‌گران و آمران آن‌ها چه کسانی یا چه نهادهایی هستند. class=
تخريب سنگ قبر ! عده‌ای از اشخاص ناشناس سنگ قبر مدیا کاشیگر در قطعه‌ نام‌آوران بهشت زهرا را تخریب کردند. تخریب سنگ قبر این نویسنده و مترجم فقید ایرانی بخشی از تخریب زنجیره‌ای مزار نویسندگان، شاعران ایرانی در گورستان‌هاست. تاکنون معلوم نشده تخریب‌گران و آمران آن‌ها چه کسانی یا چه نهادهایی هستند.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران