امیرحسین رستمی يك شب عالى به همت امين جان سماوات رفيق عزيز و مسعود صرامى بزرگ و دوست داشتنى مالك سيتى سنتر اصفهان و اقاى دليريان عزيز .مهندس اميدخان ابراهيمى هم كه ياره هميشه.تيم حفاظت هم كه پرفكت.😜👍 class=
يك شب عالى به همت امين جان سماوات رفيق عزيز و مسعود صرامى بزرگ و دوست داشتنى مالك سيتى سنتر اصفهان و اقاى دليريان عزيز .مهندس اميدخان ابراهيمى هم كه ياره هميشه.تيم حفاظت هم كه پرفكت.😜👍ثبت دیدگاه شما