حانیه زاهد .
به آسمان ،به زمین 
فرمان میدهم 
نارنجی شوند
تو همیشه شکلاتهای نارنجی را بیشتر دوست داشتی
.
@hanitography
.
#موبایلگرافی 
#mobilephotography 
#iphone7plus #iphone 
#Tehran #shotoniphone 
#mobilegraph #hanitographymobile #hanitography #mobilephotography #mobilography #iran  #inthecity #city #photos #photo #mobilephoto #haniehzahed #mobilphotography#mobilephoto#photooftheday#photography #instagram#phonegraphic#تهران #تهرانمن#تهرانومن#تهرانوما#ايرانومن#ايرانوما class=
. به آسمان ،به زمین فرمان میدهم نارنجی شوند تو همیشه شکلاتهای نارنجی را بیشتر دوست داشتی . @hanitography . #موبایلگرافی #mobilephotography #iphone7plus #iphone #Tehran #shotoniphone #mobilegraph #hanitographymobile #hanitography #mobilephotography #mobilography #iran #inthecity #city #photos #photo #mobilephoto #haniehzahed #mobilphotography#mobilephoto#photooftheday#photography #instagram#phonegraphic#تهران #تهرانمن#تهرانومن#تهرانوما#ايرانومن#ايرانوماثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران