پرستو گلستانی چی شده ؟
که اینطور انسانیت به باد میره ؟ از کی انقدر سنگ دل شدیم؟
چی شده که با بچه هامون این رفتار رو میکنیم ؟
چی شده که کودک آزاری لایه به لایه وجودمون رو میگیره و انقدر راحت از کنارش رد میشیم 
این بچه باید بدود ،شادی کند و زندگی و تو مردک اگر وجودش را نداشتی چنین جواهری داشته باشی و مراقبش باشی بی جا کردی ...
لعنت 
لعنت به تو 
لعنت به باعث و بانی این همه کثافت ،عقده و نفهمی و سنگ دلی که تمام زندگیمون رو پر کرده
لعنت به بی خیالی که عشق را کشت تا دست کودکت رابگیری
پ ن : از وقتی این عکس رو دیدم حالم خیلی بده
#کودکی#کودک_آزاری_ممنوع
#کودک_آزاری_را_متوقف_کنید#مرگ_انسانیت class=
چی شده ؟ که اینطور انسانیت به باد میره ؟ از کی انقدر سنگ دل شدیم؟ چی شده که با بچه هامون این رفتار رو میکنیم ؟ چی شده که کودک آزاری لایه به لایه وجودمون رو میگیره و انقدر راحت از کنارش رد میشیم این بچه باید بدود ،شادی کند و زندگی و تو مردک اگر وجودش را نداشتی چنین جواهری داشته باشی و مراقبش باشی بی جا کردی ... لعنت لعنت به تو لعنت به باعث و بانی این همه کثافت ،عقده و نفهمی و سنگ دلی که تمام زندگیمون رو پر کرده لعنت به بی خیالی که عشق را کشت تا دست کودکت رابگیری پ ن : از وقتی این عکس رو دیدم حالم خیلی بده #کودکی#کودک_آزاری_ممنوع #کودک_آزاری_را_متوقف_کنید#مرگ_انسانیتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران