نصرالله رادش سلام.حرف حساب جواب نداره.عده ای انتقاداتی کردن که بنده پذیرفتم.موافقین باهم این قرار رو بذاریم که شماها هر تصویر مثبتی که داشتین واسم تو دایرکت بذارین و بنده به انتخاب خودم بذارم تو پیج؟ البته حمایت از دستسازه های خانگی کماکان ادامه داره.......و البته تصاویر کودکان هم....منتها بنده سعیمیکنم هر تصویر مثبتیرو به سلیقه ی خودم بذارم تا از لحاظه بصری هم عزیزانه معترض و شاکی و بعضا فحشدهنده لذت ببرن....درود به همتون..حتی فحاشین!!!!!هه...هههه... class=
سلام.حرف حساب جواب نداره.عده ای انتقاداتی کردن که بنده پذیرفتم.موافقین باهم این قرار رو بذاریم که شماها هر تصویر مثبتی که داشتین واسم تو دایرکت بذارین و بنده به انتخاب خودم بذارم تو پیج؟ البته حمایت از دستسازه های خانگی کماکان ادامه داره.......و البته تصاویر کودکان هم....منتها بنده سعیمیکنم هر تصویر مثبتیرو به سلیقه ی خودم بذارم تا از لحاظه بصری هم عزیزانه معترض و شاکی و بعضا فحشدهنده لذت ببرن....درود به همتون..حتی فحاشین!!!!!هه...هههه...ثبت دیدگاه شما