اشکان خطیبی از مجموعه ی جدید @sadaf.tahvildar 
طراحی لباس مردانه برای اجراگران نمایش و موسیقی
عکس از سحاب زریباف
#اشکان_خطیبی #صدف_تحویلدارزاده #مد #fashion  #ashkankhatibi class=
از مجموعه ی جدید @sadaf.tahvildar طراحی لباس مردانه برای اجراگران نمایش و موسیقی عکس از سحاب زریباف #اشکان_خطیبی #صدف_تحویلدارزاده #مد #fashion #ashkankhatibiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران