هستی مهدوی .
فِر 
ميرود
زِ 
دستم
صاحب 
فران 
خدا
را....
ششم نوامبر،روز جهاني مو فِرفِري ها.
فِرفِري هاي قشنگ..فِرفِري هاي عزيز،روزتون مبارك...الهي كه همه تون يه روزي بالاخره اون چيزي كه بعد حموم بزنيد به فراتون تا وِز نخوره رو پيدا كنيد.
پ.ن يك: فِرم به فِرتون
پ.ن دو: من هنوز برا وِزيتِ ناشي از فِريت چيزي پيدا نكردم.از من نپرسيد.
#ما_به_فريت_محكوميم
#ما_فرها_انگشت_شماريم
پ.ن آخر: عكسهاي فِرفِري خود را با هشتگ هاي بالا به اشتراك بذاريد تا منم ببينم 😄 class=
. فِر ميرود زِ دستم صاحب فران خدا را.... ششم نوامبر،روز جهاني مو فِرفِري ها. فِرفِري هاي قشنگ..فِرفِري هاي عزيز،روزتون مبارك...الهي كه همه تون يه روزي بالاخره اون چيزي كه بعد حموم بزنيد به فراتون تا وِز نخوره رو پيدا كنيد. پ.ن يك: فِرم به فِرتون پ.ن دو: من هنوز برا وِزيتِ ناشي از فِريت چيزي پيدا نكردم.از من نپرسيد. #ما_به_فريت_محكوميم #ما_فرها_انگشت_شماريم پ.ن آخر: عكسهاي فِرفِري خود را با هشتگ هاي بالا به اشتراك بذاريد تا منم ببينم 😄ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران