تهمینه میلانی عكس اين خانه شفاف در ژاپن را كه ديدم ياد كتاب " ميرا " نوشته " كريستوفر فرانك " با ترجمه خانم " ليلي گلستان " افتادم .
خواندن اين كتاب را توصيه مي كنم . class=
عكس اين خانه شفاف در ژاپن را كه ديدم ياد كتاب " ميرا " نوشته " كريستوفر فرانك " با ترجمه خانم " ليلي گلستان " افتادم . خواندن اين كتاب را توصيه مي كنم .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران