تهمینه میلانی اندازه نگاهدار ، كه اندازه نكوست .

حکایت اون سربازی نباشید

که اونقدر نامه داد 
تا اینکه  معشوقش ، عاشق پستچی شد. class=
اندازه نگاهدار ، كه اندازه نكوست . حکایت اون سربازی نباشید که اونقدر نامه داد تا اینکه معشوقش ، عاشق پستچی شد.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران