لیندا کیانی شبِ غمِ تو نیز بگذرد ولی...
درین میان
دلی ز دست می رود!

#هوشنگ_ابتهاج class=
شبِ غمِ تو نیز بگذرد ولی... درین میان دلی ز دست می رود! #هوشنگ_ابتهاجثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران