عباس غزالی .
فيلمبرداري فيلم سينمايي "پري سا" به پايان رسيد...
خسته نباشيد به تمام عوامل محترم.
عكس از عكاس درجه يك و حرفه ايي پوريا شاه جهاني عزيز...
@pouya.shahjahany class=
. فيلمبرداري فيلم سينمايي "پري سا" به پايان رسيد... خسته نباشيد به تمام عوامل محترم. عكس از عكاس درجه يك و حرفه ايي پوريا شاه جهاني عزيز... @pouya.shahjahanyثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران