کیهان کلهر .
و من، اسکندر مغموم ظلمات آب رنج جاویدان
.
چگونه درین دالان تاریک
.
فریاد ستارگان را سروده ام؟
.
.
.
.
قوچان ۱۳۷۲
.
#شاملو 
غزل آخرین انزوا class=
. و من، اسکندر مغموم ظلمات آب رنج جاویدان . چگونه درین دالان تاریک . فریاد ستارگان را سروده ام؟ . . . . قوچان ۱۳۷۲ . #شاملو غزل آخرین انزواثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران