اشکان خطیبی #همشانه 
موسسه خیریه یاران برکت :شماره کارت :
6221-0612-0447-5612
علی دایی :
6037-9917-5231-4991
بادبادک بنام آیدا خوشنودی :
6274-1211-7588-8304
نوید محمد‌زاده :
6104-3376-6697-0015
هف هشتاد : *780#
#نذرایران #بدون_اجازه_شر_کنید class=
#همشانه موسسه خیریه یاران برکت :شماره کارت : 6221-0612-0447-5612 علی دایی : 6037-9917-5231-4991 بادبادک بنام آیدا خوشنودی : 6274-1211-7588-8304 نوید محمد‌زاده : 6104-3376-6697-0015 هف هشتاد : *780# #نذرایران #بدون_اجازه_شر_کنیدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران