شیلا خداداد اولین گریه ی کودکانه ی تو را شاهد نبوده ام

همانطور که اولین ذوق تو را از کشف جدیدت در کودکی

اولین آرامشت پس از گرفتن دست مادر 
اولین روزهای قدم برداشتنت

یا هر روز خوش دیگری که بی من سر کرده ای!

اما یادم هست اولین روزهای کنار تو بودن چه آرامشی از وجودت می گرفتم

یا اولین ذوقم بعد از کشف دوست داشتنت

یا اولین روزهای قدم برداشتنمان در کنار هم

این روزهای خاص را باید جایی در صندوقچه ای قایم کرد و نگه داشت،روزهایی می رسند که تنهایی دست هم را می گیریم و فرار می کنیم به جوانی،به کودکی و شیرین ترین لحظات زندگی را برای هم تعریف می کنیم. این ذوق ها،این شیرینی های کوچک و بزرگ برای جلابخشیدن روحمان کافی ست ... حالاست که تحمل یک لحظه بی تو بودن را ندارم عزیز من.
مرد زندگی من تولدت مبارک❤
شیلا خداداد
#تولد#دکتر#فرزین#سرکارات class=
اولین گریه ی کودکانه ی تو را شاهد نبوده ام همانطور که اولین ذوق تو را از کشف جدیدت در کودکی اولین آرامشت پس از گرفتن دست مادر اولین روزهای قدم برداشتنت یا هر روز خوش دیگری که بی من سر کرده ای! اما یادم هست اولین روزهای کنار تو بودن چه آرامشی از وجودت می گرفتم یا اولین ذوقم بعد از کشف دوست داشتنت یا اولین روزهای قدم برداشتنمان در کنار هم این روزهای خاص را باید جایی در صندوقچه ای قایم کرد و نگه داشت،روزهایی می رسند که تنهایی دست هم را می گیریم و فرار می کنیم به جوانی،به کودکی و شیرین ترین لحظات زندگی را برای هم تعریف می کنیم. این ذوق ها،این شیرینی های کوچک و بزرگ برای جلابخشیدن روحمان کافی ست ... حالاست که تحمل یک لحظه بی تو بودن را ندارم عزیز من. مرد زندگی من تولدت مبارک❤ شیلا خداداد #تولد#دکتر#فرزین#سرکاراتثبت دیدگاه شما