پرستو گلستانی بهترین فرصت برای دوستان گل کرجی
ترم جدید نمایش نامه نویسی با حضور محسن سراجی 
خانه تاتر البرز
برای اطلاع بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
۰۲۶_۳۴۴۱۲۰۴۲
#محسن_سراجى #خانه_تئاتر_البرز
@mohsen.seraji
@alborztheater
@faranak.foroutan class=
بهترین فرصت برای دوستان گل کرجی ترم جدید نمایش نامه نویسی با حضور محسن سراجی خانه تاتر البرز برای اطلاع بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید ۰۲۶_۳۴۴۱۲۰۴۲ #محسن_سراجى #خانه_تئاتر_البرز @mohsen.seraji @alborztheater @faranak.foroutanثبت دیدگاه شما