نعیمه نظام دوست دیشب مهمانهای عزیزی داشتیم که کلی افتخار دادند و مهمان ویژه ما بودند ،مهربانو جانم بانو فریبا کوثری که اندازه دنیا دوستش دارم و مژده لواسانی عزیزم که عزیز دل منه ،حاجی زاده مهربان ،حسین سلیمانی بزرگوار و عزیزان دل من در محله گل و بلبل class=
دیشب مهمانهای عزیزی داشتیم که کلی افتخار دادند و مهمان ویژه ما بودند ،مهربانو جانم بانو فریبا کوثری که اندازه دنیا دوستش دارم و مژده لواسانی عزیزم که عزیز دل منه ،حاجی زاده مهربان ،حسین سلیمانی بزرگوار و عزیزان دل من در محله گل و بلبلثبت دیدگاه شما