سیما خضرآبادی چه خوبه كه دنياى مجازى هست، چون وقتى حوصله ات تو دنياى حقيقى سر ميره ، مثل الان كه همه خوابن و تو خوابت نميبره، مياى اينجا و يه عكس ميذارى و يه ليوان دوغ ميخورى وهمينجورى كه كامنتا رو ميخونى دوغ به وظيفه اش عمل ميكنه و يواش يواش خوابت ميبره😂😜😂
پ ن: اگر خوابم برد ، شب به خير🍓😴💤 class=
چه خوبه كه دنياى مجازى هست، چون وقتى حوصله ات تو دنياى حقيقى سر ميره ، مثل الان كه همه خوابن و تو خوابت نميبره، مياى اينجا و يه عكس ميذارى و يه ليوان دوغ ميخورى وهمينجورى كه كامنتا رو ميخونى دوغ به وظيفه اش عمل ميكنه و يواش يواش خوابت ميبره😂😜😂 پ ن: اگر خوابم برد ، شب به خير🍓😴💤ثبت دیدگاه شما