احمد ایران دوست فیلم  بیداری رویاها با بازی من و حمید فرخ نژاد ...فیلمی پر حاشیه و معنا دار فیلمی که فقط یک هفته اکران شد و .........امین حیایی و هنگامه قاضیانی class=
فیلم بیداری رویاها با بازی من و حمید فرخ نژاد ...فیلمی پر حاشیه و معنا دار فیلمی که فقط یک هفته اکران شد و .........امین حیایی و هنگامه قاضیانیثبت دیدگاه شما