تهمینه میلانی ⭕️ زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان: اگر چاردیواری اختیاری نباشد و قانون ⁩بخواهد از زن⁩ در برابر خشونت ⁩ مرد حمایت کند،دیگر مردی زن نمی‌گیرد! ✅ @Sahamnewsorg class=
⭕️ زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان: اگر چاردیواری اختیاری نباشد و قانون ⁩بخواهد از زن⁩ در برابر خشونت ⁩ مرد حمایت کند،دیگر مردی زن نمی‌گیرد! ✅ @Sahamnewsorgثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران