سحر دولتشاهی اين پست رو براى تشكر از محمد مساوات و گروه درجه يك نمايش "اين يك پيپ نيست " گذاشتم. از دوشنبه شب تا الان با مرور لحظات و تصاوير اين نمايش همچنان ذوق زده ميشم و به وجد ميام.  با ديدن كارهايى مثل اين احساس ميكنم استاندارد يه اثر نمايشى خوب در ايران عوض ميشه و انگار ركوردها جابه جا ميشه 😅 همگى خسته نباشيد.  ممنونم از عسل عباسيان و دعوتش. شنيدم كه شبهاى آخر اين اجراست. ميتونيد در سايت تيوال جزييات اجراى  اين تأتر درخشان رو دنبال كنيد و اميدوارم اين اجرا ها تمديد بشه و هركس كه هنوز به ديدن جادو روى صحنه اميدواره فرصت كنه و اين كار رو ببينه.  بازم ممنون 👌🏻☘️ class=
اين پست رو براى تشكر از محمد مساوات و گروه درجه يك نمايش "اين يك پيپ نيست " گذاشتم. از دوشنبه شب تا الان با مرور لحظات و تصاوير اين نمايش همچنان ذوق زده ميشم و به وجد ميام. با ديدن كارهايى مثل اين احساس ميكنم استاندارد يه اثر نمايشى خوب در ايران عوض ميشه و انگار ركوردها جابه جا ميشه 😅 همگى خسته نباشيد. ممنونم از عسل عباسيان و دعوتش. شنيدم كه شبهاى آخر اين اجراست. ميتونيد در سايت تيوال جزييات اجراى اين تأتر درخشان رو دنبال كنيد و اميدوارم اين اجرا ها تمديد بشه و هركس كه هنوز به ديدن جادو روى صحنه اميدواره فرصت كنه و اين كار رو ببينه. بازم ممنون 👌🏻☘️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران