لیلا برخورداری براي معرفي كتاب اين هفته، چنتا از كتابهاي خوب "انتشارات مهرگان خرد " رو به شما عزيزان كتابخوان پيشنهاد ميكنم... و البته با سپاس از انتشارات مهرگان خرد براي ارسال اين هداياي ارزشمند، وظيفه خودم دونستم كه حداقل كتابها رو به شما عزيزان و دوستداران كتاب و كتابخواني معرفي كنم...🙏 پ.ن:  به خصوص رمان " پشت درهاي بسته"
كه از پرفروشترين هاي سال ٢٠١٦ نيويورك تايمز است و در حال حاضر خودم هم مشغول خواندن اين رمان هستم...👍🌹😊 #ليلا_برخورداري 
#معرفي_كتاب_هفته
#كتاب_و_كتابخواني 
#همه_با_هم_كتاب_بخوانيم 
#انتشارات_مهرگان_خرد class=
براي معرفي كتاب اين هفته، چنتا از كتابهاي خوب "انتشارات مهرگان خرد " رو به شما عزيزان كتابخوان پيشنهاد ميكنم... و البته با سپاس از انتشارات مهرگان خرد براي ارسال اين هداياي ارزشمند، وظيفه خودم دونستم كه حداقل كتابها رو به شما عزيزان و دوستداران كتاب و كتابخواني معرفي كنم...🙏 پ.ن: به خصوص رمان " پشت درهاي بسته" كه از پرفروشترين هاي سال ٢٠١٦ نيويورك تايمز است و در حال حاضر خودم هم مشغول خواندن اين رمان هستم...👍🌹😊 #ليلا_برخورداري #معرفي_كتاب_هفته #كتاب_و_كتابخواني #همه_با_هم_كتاب_بخوانيم #انتشارات_مهرگان_خردثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران