پژمان جمشیدی سال هاست با هم دوستيم و عشق ميكنيم.
سال هاست وقتي با هميم راجع به تنها چيزهايي كه حرف نميزنيم فعاليت هاي هنري و ورزشي خودمونه.
سال هاست هروقت با هميم بيشتر براي هم كري ميخونيم و چرت ميگيم و پرت ميشنفيم.
خلاصه سال هاست دوسش دارم و اين دوست داشتن هيچ ربطي به سينما و فوتبال و هيچ پديده ديگه اي نداره و فقط برميگرده به شخصيت بي نهايت بي عقده و دوستداشتنيش و انسانيت زياديش كه گاهي از تنش شره ميكنه! خودم ديدم كه البته ميگه به خدا عرق كردم ولي من ميدونم انسانيتشه😉
خلاصه امشب به دعوت مجله عزيز چلچراغ به تالار وحدت رفتم تا تنديس لبخند كه به انتخاب خواننده هاي مجله بهش ميرسيد رو تقديمش كنم ، اون هم باز من رو مورد لطفش قرار داد و تنديسش رو از طرف همه عزيزاني كه بهش راي دادن تقديم من كرد.يكم لوس و كليشه اي بود حركتمون ولي ما دوسش داشتيم و به من خيلي مزه داد.چون مزين به لوگوي چلچراغ بود با راي خواننده هاي فرهيختش كه از دستش ميگرفتم.
دمت گرم بهترين نويسنده سينماي كمدي ايران و بهترين رفيق غير سينمايي من !
#پيمان قاسمخاني
#چلچراغ class=
سال هاست با هم دوستيم و عشق ميكنيم. سال هاست وقتي با هميم راجع به تنها چيزهايي كه حرف نميزنيم فعاليت هاي هنري و ورزشي خودمونه. سال هاست هروقت با هميم بيشتر براي هم كري ميخونيم و چرت ميگيم و پرت ميشنفيم. خلاصه سال هاست دوسش دارم و اين دوست داشتن هيچ ربطي به سينما و فوتبال و هيچ پديده ديگه اي نداره و فقط برميگرده به شخصيت بي نهايت بي عقده و دوستداشتنيش و انسانيت زياديش كه گاهي از تنش شره ميكنه! خودم ديدم كه البته ميگه به خدا عرق كردم ولي من ميدونم انسانيتشه😉 خلاصه امشب به دعوت مجله عزيز چلچراغ به تالار وحدت رفتم تا تنديس لبخند كه به انتخاب خواننده هاي مجله بهش ميرسيد رو تقديمش كنم ، اون هم باز من رو مورد لطفش قرار داد و تنديسش رو از طرف همه عزيزاني كه بهش راي دادن تقديم من كرد.يكم لوس و كليشه اي بود حركتمون ولي ما دوسش داشتيم و به من خيلي مزه داد.چون مزين به لوگوي چلچراغ بود با راي خواننده هاي فرهيختش كه از دستش ميگرفتم. دمت گرم بهترين نويسنده سينماي كمدي ايران و بهترين رفيق غير سينمايي من ! #پيمان قاسمخاني #چلچراغثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران