احمد ایران دوست رای من یادگار ایت الله هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه حاج محسن عزیزم شورای شهر تهران ...حامیان دکتر روحانی class=
رای من یادگار ایت الله هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه حاج محسن عزیزم شورای شهر تهران ...حامیان دکتر روحانیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


ayad__taher
یادگار!!!😨


marya5304
زنده باداحمدآقای ایراندوست💜💜💜💜

sara.vali_official
درود بر اصلاحات 💜💚💜💚💜✌