هستی مهدوی در آستانه اکران «کمدی انسانی» ***پویش «تفاوت‌هایمان را بپذیریم» به راه افتاد

در حالی که «کمدی انسانی» آخرین ساخته محمدهادی کریمی در نیمه دوم دی ماه پس از «قاتل اهلی» در گروه آزادی روی پرده می‌رود، پویش «تفاوت‌های‌مان را بپذیریم» در فضای مجازی کلید خورد. «کمدی انسانی» يك داستان پرافت و خيز بيوگرافيك است كه آن را ميتوان يك كمدي-تراژدي در بستر تاريخ معاصر قلمداد كرد. «کمدی انسانی» از جمله آثار حاضر در بخش مسابقه جشنواره سی و پنجم فیلم فجر بود که نگاه متفاوتش به یک معضل کلان بشری مورد توجه قرار گرفت.

در آستانه اکران «کمدی انسانی»دکتر شهرام رفیعی‌فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت با انتشار بیانیه‌ای از راه‌اندازی پویش «تفاوت‌های‌مان را بپذیریم» خبرداده و علت راه اندازی این کمپین را به دلیل زیر ذکر کرده است:
ما انسان ها بیشتر از آن که به هم شبیه باشیم، با هم متفاوتیم. نه تنها ما انسان ها، بلکه دنیایی که در آن زیست می کنیم نیز دنیای تفاوت هاست. تفاوت ها و تغییرهای ما و جهان ما چنان بی شمار و بارزند که برخی اندیشمندان در طول تاریخ، دگرگونی و حرکت و نوبه نوشدگی را ذات جهان دانسته اند و نهاد ناآرام هستی را تغییر آفرین و تفاوت آفرین قلمداد کرده اند.

کافی است نگاهی به خودمان و اطرافیان مان بیندازیم تا انواع و اقسام تفاوت ها را ببینیم، یکی چاق است و دیگری لاغر، یکی زیبا و دیگری نازیبا، یکی بلند و دیگری کوتاه، یکی سالم و دیگری بیمار، ... از این همه تفاوت گریزی نیست و چاره ای جز پذیرش تفاوت ها نداریم اما باید بدانیم که چگونه با این قبیل تفاوت ها کنار بیاییم (تا سالم و با نشاط زندگی کنیم و به دیگران هم اجازه دهیم سالم و بانشاط زندگی کنند)؟ چگونه خودمان را با تمام تفاوت هایی که با این و آن داریم، بپذیریم و از کمبود های مان نهراسیم و از پیشبودهای مان مغرور نشویم (تا با خشونت از دیگران رانده نشویم و با خشم دیگران را از خود نرانیم) و خلاصه اینکه: «چگونه تفاوت های مان را بپذیریم» ( تا خود به آرامش برسیم و آرامش دیگران را سلب نکنیم)؟ برای رسیدن به آرامش در حضور دیگران و برهم نزدن آرامش دیگران باید «خود را با دیگران مقایسه نکنیم». «شن
@comedyensani class=
در آستانه اکران «کمدی انسانی» ***پویش «تفاوت‌هایمان را بپذیریم» به راه افتاد در حالی که «کمدی انسانی» آخرین ساخته محمدهادی کریمی در نیمه دوم دی ماه پس از «قاتل اهلی» در گروه آزادی روی پرده می‌رود، پویش «تفاوت‌های‌مان را بپذیریم» در فضای مجازی کلید خورد. «کمدی انسانی» يك داستان پرافت و خيز بيوگرافيك است كه آن را ميتوان يك كمدي-تراژدي در بستر تاريخ معاصر قلمداد كرد. «کمدی انسانی» از جمله آثار حاضر در بخش مسابقه جشنواره سی و پنجم فیلم فجر بود که نگاه متفاوتش به یک معضل کلان بشری مورد توجه قرار گرفت. در آستانه اکران «کمدی انسانی»دکتر شهرام رفیعی‌فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت با انتشار بیانیه‌ای از راه‌اندازی پویش «تفاوت‌های‌مان را بپذیریم» خبرداده و علت راه اندازی این کمپین را به دلیل زیر ذکر کرده است: ما انسان ها بیشتر از آن که به هم شبیه باشیم، با هم متفاوتیم. نه تنها ما انسان ها، بلکه دنیایی که در آن زیست می کنیم نیز دنیای تفاوت هاست. تفاوت ها و تغییرهای ما و جهان ما چنان بی شمار و بارزند که برخی اندیشمندان در طول تاریخ، دگرگونی و حرکت و نوبه نوشدگی را ذات جهان دانسته اند و نهاد ناآرام هستی را تغییر آفرین و تفاوت آفرین قلمداد کرده اند. کافی است نگاهی به خودمان و اطرافیان مان بیندازیم تا انواع و اقسام تفاوت ها را ببینیم، یکی چاق است و دیگری لاغر، یکی زیبا و دیگری نازیبا، یکی بلند و دیگری کوتاه، یکی سالم و دیگری بیمار، ... از این همه تفاوت گریزی نیست و چاره ای جز پذیرش تفاوت ها نداریم اما باید بدانیم که چگونه با این قبیل تفاوت ها کنار بیاییم (تا سالم و با نشاط زندگی کنیم و به دیگران هم اجازه دهیم سالم و بانشاط زندگی کنند)؟ چگونه خودمان را با تمام تفاوت هایی که با این و آن داریم، بپذیریم و از کمبود های مان نهراسیم و از پیشبودهای مان مغرور نشویم (تا با خشونت از دیگران رانده نشویم و با خشم دیگران را از خود نرانیم) و خلاصه اینکه: «چگونه تفاوت های مان را بپذیریم» ( تا خود به آرامش برسیم و آرامش دیگران را سلب نکنیم)؟ برای رسیدن به آرامش در حضور دیگران و برهم نزدن آرامش دیگران باید «خود را با دیگران مقایسه نکنیم». «شن @comedyensaniثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران