پیمان معادی تا چند روز ديگر اصلاح رنگ بمب شروع ميشود. تصاويرى كه محمود كلارى خلق ميكند بيشتر شبيه نقاشى هاى رنگ روغن روى بوم اثر داوينچى، كاراواجيو و دلاكرواست.#oiloncanvas #colorcorrection #bombmovie class=
تا چند روز ديگر اصلاح رنگ بمب شروع ميشود. تصاويرى كه محمود كلارى خلق ميكند بيشتر شبيه نقاشى هاى رنگ روغن روى بوم اثر داوينچى، كاراواجيو و دلاكرواست.#oiloncanvas #colorcorrection #bombmovieثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران