رضا یزدانی تسليت...
خدايا خودت يه رحمى به مردم اين سرزمين بكن...
ديگه هر ماه داريم يه پيام تسليت ميزاريم... class=
تسليت... خدايا خودت يه رحمى به مردم اين سرزمين بكن... ديگه هر ماه داريم يه پيام تسليت ميزاريم...ثبت دیدگاه شما