لیلا اوتادی سلام عزیزان امیدوارم از آشوب خوشتون اومده باشه،برای من جالب بود که علاوه بر مثلث عشقی مرسوم و همیشگی در داستانهاوسریالهای ما ،این فیلم حاوی روشنگری اوضاع اجتماعی وفرهنگی وسیاسی مردم زمان خودش هم بود👌🏻خیلی کامنتهای خوب ازتون گرفتم ازین به بعد بیشتر سریال خانگی قبول میکنم چون شما بیشتر دوست دارید😍😉👍🏻#آشوب #ليلااوتادى #سریال class=
سلام عزیزان امیدوارم از آشوب خوشتون اومده باشه،برای من جالب بود که علاوه بر مثلث عشقی مرسوم و همیشگی در داستانهاوسریالهای ما ،این فیلم حاوی روشنگری اوضاع اجتماعی وفرهنگی وسیاسی مردم زمان خودش هم بود👌🏻خیلی کامنتهای خوب ازتون گرفتم ازین به بعد بیشتر سریال خانگی قبول میکنم چون شما بیشتر دوست دارید😍😉👍🏻#آشوب #ليلااوتادى #سریالثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران