مهراوه شریفی نیا 🎈🎉🎊🎂🎊🎉🎈'
وقتى خواهر كوچك داشته باشى مى فهمى كه 
همه ى دنيا رو بايد با يك چشمت ببينى؛
چون اون يكى چشمت،
درگير يه موجود كوچولوى شيطونه
و تا آخر عمر روى همون موجود كوچولوى شيطون قفل مى مونه.
با نگرانى هاش نگران مى شى
با شيطنت هاش مى خندى
با غصه هاش اشك مى ريزى
و لبخندش برات بزرگ ترين لذت زندگيه
'
تنها كسيه كه
شريك جُرمش مى شى 
و باهاش تبانى مى كنى تا خرابكارياتون رو
مادر و پدرتون نفهمن.
تنها كسيه كه
مطمئنى
حق با تو باشه يا نباشه
پشت توئه.
تنها كسيه كه
حاضرى به خاطرش
با همه بجنگى.
تنها كسيه كه
حتى اگه از هم دلخور باشين و قهر كنين
بازم جونت براش در مى ره
و طاقت ديدن يه قطره اشكش رو ندارى.
و قطعا تنها كسيه كه 
حاضرى يك چشمت رو به اون اختصاص بدى 
تا هميشه حواست به حال و روز و اشك و لبخندش باشه.
'
عزيزترين
تولدت مبارك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@melikasharifinia
#birthdaygirl 
#birthday 
#birthdaygirl👑 class=
🎈🎉🎊🎂🎊🎉🎈' وقتى خواهر كوچك داشته باشى مى فهمى كه همه ى دنيا رو بايد با يك چشمت ببينى؛ چون اون يكى چشمت، درگير يه موجود كوچولوى شيطونه و تا آخر عمر روى همون موجود كوچولوى شيطون قفل مى مونه. با نگرانى هاش نگران مى شى با شيطنت هاش مى خندى با غصه هاش اشك مى ريزى و لبخندش برات بزرگ ترين لذت زندگيه ' تنها كسيه كه شريك جُرمش مى شى و باهاش تبانى مى كنى تا خرابكارياتون رو مادر و پدرتون نفهمن. تنها كسيه كه مطمئنى حق با تو باشه يا نباشه پشت توئه. تنها كسيه كه حاضرى به خاطرش با همه بجنگى. تنها كسيه كه حتى اگه از هم دلخور باشين و قهر كنين بازم جونت براش در مى ره و طاقت ديدن يه قطره اشكش رو ندارى. و قطعا تنها كسيه كه حاضرى يك چشمت رو به اون اختصاص بدى تا هميشه حواست به حال و روز و اشك و لبخندش باشه. ' عزيزترين تولدت مبارك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @melikasharifinia #birthdaygirl #birthday #birthdaygirl👑ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران