مهراوه شریفی نیا 🍂🍁🍂🍁🍂...
پاییز به درخت خرمالو باز می‌شود
من
به اینهمه نارنجی زیبا نگاه می‌کنم
و فکر می‌کنم پاییز امسال
مثل قبل نیست
انگار
چیزی کم دارد
چیزی مثل ابر
چیزی مثل باران
چیزی مثل دست‌های تو
چیزی مثل لبخند من
‘
‘
‘
#پاییز class=
🍂🍁🍂🍁🍂... پاییز به درخت خرمالو باز می‌شود من به اینهمه نارنجی زیبا نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم پاییز امسال مثل قبل نیست انگار چیزی کم دارد چیزی مثل ابر چیزی مثل باران چیزی مثل دست‌های تو چیزی مثل لبخند من ‘ ‘ ‘ #پاییزثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران