حسین سلیمانی يه پوتين كهنه، يه پوتين نو
يه تابوت خالي، رو دستاي تو
يه چادر نمازو، دوتا چشم خيس
يه  مجروح جنگي، كه چند ساله نيس (ت) -
مسافر آوردن، با تابوت و پرچم
يه مادر كنارش، همش ميگه بچم
همش ميگه بچم
همش ميگه بچم
پاشو جان مادر
پاشو جان مادر class=
يه پوتين كهنه، يه پوتين نو يه تابوت خالي، رو دستاي تو يه چادر نمازو، دوتا چشم خيس يه مجروح جنگي، كه چند ساله نيس (ت) - مسافر آوردن، با تابوت و پرچم يه مادر كنارش، همش ميگه بچم همش ميگه بچم همش ميگه بچم پاشو جان مادر پاشو جان مادرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران