مهراوه شریفی نیا ...
سرخ تویی
که سرخ می‌خواهمت
٬
‘
پی‌نوشت:
۱.یک عکس سرخ‌پوش به مناسبت
قهرمانی نیم‌فصل👏🏻😍👌🏻
‘
۲.احتمالا جناب لورکا و شاملوی عزیز
به شیطنت من لبخند می‌زنند،
شمام سخت نگیرید. class=
... سرخ تویی که سرخ می‌خواهمت ٬ ‘ پی‌نوشت: ۱.یک عکس سرخ‌پوش به مناسبت قهرمانی نیم‌فصل👏🏻😍👌🏻 ‘ ۲.احتمالا جناب لورکا و شاملوی عزیز به شیطنت من لبخند می‌زنند، شمام سخت نگیرید.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران