مهراوه شریفی نیا 📚...
کتاب اول نسیم مرعشی یعنی
"پاییز، فصل آخر سال است”
رو بسیار دوست داشتم.
با ترس سراغ “هرس” رفتم،
می‌ترسیدم ناامیدم کنه،
ولی...
نسیم مرعشی
در کتاب دومش 
چنان پخته و‌ درخشان ظاهر شده
که با تمام وجود تحسینش می‌کنم.
👏🏻👏🏻👏🏻
چهارشنبه‌ها
در توییتر و کانال تلگرام
با هشتگ
#چهارشنبه‌های_خواندنی
معرفی کتاب داریم.
بخشی از متن کانال تلگرام درباره‌ی هرس:
‘
“و اما قصه ...
همین را بگویم که تا هفت صبح مرا با گلویی فشرده از بغض بیدار نگه داشت و قلبم را چنان به درد آورد که هنوز از تاثیرش رها نشده‌ام.
بعد از خواندن ۳۰ صفحه‌ی اول،
چمدانم را بستم و با کتاب سفر کردم به جنوب
به جنگ،
به خاک،
به گرما،
به نخلستانی با نخل‌های بی‌سر،
به قلب یک مادر که دیدن خون فرزند، سیاهش می‌کند،
به قلب یک پدر که درمانده و درمانده‌تر می‌شود،
به قلب کودکانی که ناخواسته بزرگ‌تر از سن‌شان می‌شوند،
به قعر غم، به عمق سوگ.
‘
“هَرَس" كتاب سختی ست،
باورم نمی‌شود که توسط دختری متولد سال ۶۲ نوشته شده باشد.
به نظر من 
کتاب دوم نسیم مرعشی
نوید ظهور یک نویسنده‌ی تمام عیار را می‌دهد.” class=
📚... کتاب اول نسیم مرعشی یعنی "پاییز، فصل آخر سال است” رو بسیار دوست داشتم. با ترس سراغ “هرس” رفتم، می‌ترسیدم ناامیدم کنه، ولی... نسیم مرعشی در کتاب دومش چنان پخته و‌ درخشان ظاهر شده که با تمام وجود تحسینش می‌کنم. 👏🏻👏🏻👏🏻 چهارشنبه‌ها در توییتر و کانال تلگرام با هشتگ #چهارشنبه‌های_خواندنی معرفی کتاب داریم. بخشی از متن کانال تلگرام درباره‌ی هرس: ‘ “و اما قصه ... همین را بگویم که تا هفت صبح مرا با گلویی فشرده از بغض بیدار نگه داشت و قلبم را چنان به درد آورد که هنوز از تاثیرش رها نشده‌ام. بعد از خواندن ۳۰ صفحه‌ی اول، چمدانم را بستم و با کتاب سفر کردم به جنوب به جنگ، به خاک، به گرما، به نخلستانی با نخل‌های بی‌سر، به قلب یک مادر که دیدن خون فرزند، سیاهش می‌کند، به قلب یک پدر که درمانده و درمانده‌تر می‌شود، به قلب کودکانی که ناخواسته بزرگ‌تر از سن‌شان می‌شوند، به قعر غم، به عمق سوگ. ‘ “هَرَس" كتاب سختی ست، باورم نمی‌شود که توسط دختری متولد سال ۶۲ نوشته شده باشد. به نظر من کتاب دوم نسیم مرعشی نوید ظهور یک نویسنده‌ی تمام عیار را می‌دهد.”ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران