سحر قریشی #لامبورگينى ٢#تأتر .نفرين نه..
چرا نه ..خوب ىِ نفرين كُن دلم خنك شِ...
.نه همه چى خراب ميشه 
اين مردم همو نمى خوان،اين مردم 
بَدِ همو مى خوان.... class=
#لامبورگينى ٢#تأتر .نفرين نه.. چرا نه ..خوب ىِ نفرين كُن دلم خنك شِ... .نه همه چى خراب ميشه اين مردم همو نمى خوان،اين مردم بَدِ همو مى خوان....ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران