° دیکتاتور بزرگ (۱۹۴۰ ) معجزه‌ی هنر ... از دیدن این فیلم و این صحنه و ماندگاری این مونولوگ و طراوت این بازی سیر نمی‌شم . “چاپلین “بی‌شک بازیگر و کارگردان تاثیرگزاری در تاریخ سینماست ، اما برای من نه فقط در هر فیلم یا حتی محدوده‌ی سینما ، که در تعریف “رسالت هنر “ راهنمای تعین‌کننده‌ای است .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران