باران کوثری °
آقای غلامی ، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری 
دو دانشجوی ستاره‌دار دیروز و امروز جلوی در وزارت‌خانه‌تان تحصن کرده‌ بودند تا به شما نشان دهند هنوز هستند دانشجویان ستاره‌دار . بله ، در دوران وزارت شما و دولت فعلی ستاره‌دار نشده‌اند اما کاش انکارشان نکنید چون این ستاره هنوز به سینه‌شان هست ... class=
° آقای غلامی ، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری دو دانشجوی ستاره‌دار دیروز و امروز جلوی در وزارت‌خانه‌تان تحصن کرده‌ بودند تا به شما نشان دهند هنوز هستند دانشجویان ستاره‌دار . بله ، در دوران وزارت شما و دولت فعلی ستاره‌دار نشده‌اند اما کاش انکارشان نکنید چون این ستاره هنوز به سینه‌شان هست ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران