نیکی کریمی چهارشنبه اين هفته به بررسي كتاب خوب و راهگشاي راهنماي انتخاب بازيگر  ترجمه اقاي مسعود نقاش زاده كه به موضوع بازيگري و نحوه انتخاب شدن براي نقش در سينما مي پردازد مي نشينيم class=
چهارشنبه اين هفته به بررسي كتاب خوب و راهگشاي راهنماي انتخاب بازيگر ترجمه اقاي مسعود نقاش زاده كه به موضوع بازيگري و نحوه انتخاب شدن براي نقش در سينما مي پردازد مي نشينيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران