الهام پاوه نژاد .
اگر می‌خواهی ترکم کنی
لبخند را فراموش نکن
کلاه می‌تواند از یادت رود
دستکش ، دفترچه‌ی تلفنت
هر آن چیزی که باید دنبالش برگردی
و در ناگهان برگشت گریانم می‌بینی
و ترکم نمی‌کنی

اگر می‌خواهی بمانی
لبخندت را فراموش نکن
حق داری زادروزم را از یاد ببری
و مکان اولین بوسه‌مان
و دلیل اولین دعوای‌مان
اما اگر می‌خواهی بمانی
آه نکش
لبخند بزن
بمان

هالینا پوشویاتووسکا
.
پی‌نوشت: 
سرعت عبور زمان غریب و ترسناک است! با این وجود بی توجه ، زمان برای هر چیزی کم می‌آوریم! 
الهی آخر هفته برای همگی مملو از حال خوب و خوش‌خبری و سلامتی و شادی باشه. دوستتون دارم و ممنون از حمایت‌ها و همراهی‌تان در سخت‌ترین و زیباترین لحظات من... تنورِ دلتون گرم و دور از نا امیدی و غم و بیماری باشین.
.
#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر class=
. اگر می‌خواهی ترکم کنی لبخند را فراموش نکن کلاه می‌تواند از یادت رود دستکش ، دفترچه‌ی تلفنت هر آن چیزی که باید دنبالش برگردی و در ناگهان برگشت گریانم می‌بینی و ترکم نمی‌کنی اگر می‌خواهی بمانی لبخندت را فراموش نکن حق داری زادروزم را از یاد ببری و مکان اولین بوسه‌مان و دلیل اولین دعوای‌مان اما اگر می‌خواهی بمانی آه نکش لبخند بزن بمان هالینا پوشویاتووسکا . پی‌نوشت: سرعت عبور زمان غریب و ترسناک است! با این وجود بی توجه ، زمان برای هر چیزی کم می‌آوریم! الهی آخر هفته برای همگی مملو از حال خوب و خوش‌خبری و سلامتی و شادی باشه. دوستتون دارم و ممنون از حمایت‌ها و همراهی‌تان در سخت‌ترین و زیباترین لحظات من... تنورِ دلتون گرم و دور از نا امیدی و غم و بیماری باشین. . #الهام_پاوه_نژاد #بازیگرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران